Salgs- og leveringsbetingelser for web-shop.

 1. Leveringstid bestemmes ud fra den tid, betalingen er sket.
 2. Der tages forbehold for udsolgte kvaliteter. Maskinnedbrud, strejke, lockout, regeringsrestriktioner eller andre forhold der er uden for vores kontrol, som forhindre os i at levere til tiden. Vi vil kontakte kunden hurtigst muligt for at finde en løsning.
 3. Paller er indregnet i prisen. Disse byttes ikke.
 4. Ved fejl i papkasse-beregneren forbeholder vi retten til at kunne annullere ordren. Vi vil kontakte kunden hurtigst muligt for at finde en løsning. Boxen Emballage kan ikke holdes ansvarlig for tab af annulleringen.
 5. Leveres der ikke i rette tid, og skyldes dette ikke købers forhold eller en hændelig begivenhed, kan køber vælge mellem at modtage varen eller at ophæve købet.
 6. Boxen Emballage tager ikke varer retur, medmindre der kan konstateres fejl fra Boxen Emballages side.

 

Fejl/Fragtskade

 1. Reklamationer skal fremsendes senest 7 dage efter modtagelse af defekt vare(r)
 2. Beskadiget kasser/omslag skal noteres på fragtbrev, ved modtagelse af varen. Ellers forbeholder Boxen Emballage retten til at afvise skaden.
 3. Boxen Emballage kompenserer kun købet af kasser. Driftstab m.v. erstattes ikke.
 4. Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan afklares ved forhandling, afgøres ved Sø- og Handelsretten.

 

Andre Forhold

 1. Det gælder for branchens normale tolerancer på formater, farver, mængder og stans.

 

Betalingskort

På Boxen Emballage A/S's website kan du betale med Dankort, eDankort, VISA Dankort, MasterCard, JCB, Diners Club og Maestro samt MobilePay Online

Betalingskort

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr